EA-Korrespondent-gazety-Sovetskaya-kultura-khm-1997.JPG

Captured

EXIF

f/2.8 1/20 sec 6.3mm ISO 400

Like

Share